Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:

  1. nesukakusiems 18 metų;
  2. sukakusiems 18 metų, besimokantiems pagal nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas, aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
  3. sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų) sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nuolat yra pripažįstami netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo.

Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 šalpos pensijų bazės skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.

Šalpos pensijų dydžio matas yra šalpos pensijų bazė –140 eurų.

Šalpos pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

Reikalingi dokumentai:

  • asmens dokumentas (ATK arba pasas);
  • pažyma, kad mokaisi;
  • tavo banko sąskaitos numeris.

Pateikti prašymą – dokumentus Tau reikia užsiregistruoti:

Telefonu: 1883, o po to nuvykti adresu: Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Arba registruokis internetu, spausdamas mygtuką apačioje "Registracija internetu"