Nuo 2019 m. spalio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybė patvirtino naują, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą, materialinės paramos rūšį – materialinė parama pasibaigus vaiko globai (rūpybai), siekiant padėti tėvų globos netekusiems asmenims savarankiškai įsitvirtinti visuomenėje (paramos dydis – 2 valstybės remiami dydžiai – 256,00 Eur).

Ši vienkartinė parama skiriama asmenims, kuriems iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo buvo nustatyta globa (rūpyba) Klaipėdos miesto vaikų globos institucijoje, palikus Klaipėdos miesto vaikų globos instituciją ir asmenims, kuriems dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo pasibaigė vaiko globa (rūpyba), nustatyta šeimoje, šeimynoje ar globos centre Civilinio kodekso nustatyta tvarka vaiko teisių apsaugos institucijos Klaipėdos mieste teikimu.

SVARBU! Ši materialinė parama skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per du mėnesius asmeniui palikus Klaipėdos miesto vaikų globos instituciją arba kai asmeniui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar globos centre,  pasibaigė vaiko globa (rūpyba), dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.  

Ši parama neteikiama jeigu analogiškos paskirties parama gauta kitoje savivaldybėje arba jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Reikalingi dokumentai:

– asmens dokumentas (ATK arba pasas);

– įsakymo kopija, dėl socialinės globos nutraukimo (iš bendruomeninių vaikų globos namų);

– tavo banko sąskaitos numeris.

Pateikti prašymą – dokumentus Tau reikia užsiregistruoti: 

               arba                                                                                                                                           arba

Telefonu: 8 46 41 08 40                                                                                                        Telefonu: 8 46 32 46 96  

Elektroniniu paštu:                                                                                                                   Elektroniniu paštu:

parama.centras@klaipeda.lt                                                                                                 parama.filialas@klaipeda.lt 

(gyvenantiems nuo Kalotės iki Baltijos pr.)                                                                (gyvenantiems nuo Baltijos pr. Iki Rimkų)

Nuvykti adresu: Vytauto g. 13, Klaipėda                                                                   Nuvykti adresu: Laukininkų g. 19A, Klaipėda

Arba registruokis internetu, spausdamas mygtuką apačioje "Registracija internetu"