Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (3000 Eur) vienkartinė išmoka įsikurti.

Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

  • būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti; sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti; būsto nuomai; mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas; būstui remontuoti arba rekonstruoti; baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti; studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti; žemės sklypui įsigyti; mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti; automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B ir B1 kategorijų motorinę transporto priemonę.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama, jeigu:

  1. asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;

  2. asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

  2. prašymas išmokai gauti;

  3. globos (rūpybos) nustatymą patvirtinantys dokumentai;

  4. kt. dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus).

Pateikti prašymus – dokumentus Tau reikia užsiregistruoti:  

                    arba                                                                                                                                                                                  arba

Telefonu: 8 46 41 08 40                                                                                                                                                  Telefonu: 8 46 32 46 96  

Elektroniniu paštu:                                                                                                                                                             Elektroniniu paštu:

parama.centras@klaipeda.lt                                                                                                                                             parama.filialas@klaipeda.lt 

(gyvenantiems nuo Kalotės iki Baltijos pr.)                                                                                                                     (gyvenantiems nuo Baltijos pr. Iki Rimkų)

Nuvykti adresu: Vytauto g. 13, Klaipėda                                                                                                                          Nuvykti adresu: Laukininkų g. 19A, Klaipėda

Arba registruokis internetu, spausdamas mygtuką apačioje "Registracija internetu"

Kur galiu panaudoti vienkartinę išmoką įsikurti (3000 Eur) ?